DCG Consultancy

Diensten

Een goed advies begint met kennis en zelfkennis. Weten wat kan, wat haalbaar is onder welke omstandigheden. Dit demonstreren we graag aan u.

Consultancy

Adviesopdrachten waarbij u scherp wilt krijgen of uw idee├źn binnen gestelde voorwaarden gerealiseerd kunnen worden. Wij treden op als sparringspartner, belichten op te lossen problemen vanuit diverse invalshoeken, stellen kritische vragen en houden een spiegel voor. Zodat u onderbouwd de door u gewenste koers kunt gaan varen.

Projectmanagement

Iterimopdrachten waarbij een duidelijke tijdslijn en op te leveren resultaat gedefinieerd is. Uw organisatie beschikt niet over voldoende capaciteit, of u vindt het wenselijk dat projecten onafhankelijk van projectleveranciers uitgevoerd worden. Wij opereren met u en namens u, maar uiteindelijk bent u degene die in control is.

Software development

Ontwikkelopdrachten voor de realisatie van idee tot werkende oplossing. Wij leveren specialisten die uw team versterken, maar indien gewenst ook een geheel team. Inclusief projectmanager(s) en/of tester(s). Dit team is op elkaar ingespeeld en snel operationeel. Ideaal als u snel resultaat wenst of niet met veel individuele contracten wil werken.

Zo werken we

Aanpakken en resultaat boeken, dat gaat niet vanzelf. Een goede voorbereiding voorkomt verrassingen, daarom kijken wij verder dan de oorspronkelijk vraag.

Analyse startsituatie

Wij nemen niet zomaar alles aan. Uit ervaring blijkt dat een startsituatie van een opdracht vaak anders is dan door u of uw medewerkers wordt geschetst. We beweren niet dat u niet weet wat er binnen uw organisatie speelt, maar een buitenstaander ziet vaak zaken die u niet (meer) ziet. Daarom willen we samen met u scherp maken wat wij aantreffen, en vanuit welke invalshoek de opdracht wordt uitgevoerd.

Heldere afspraken

De kans op succes neemt toe wanneer de afspraken in een zo vroeg mogelijk stadium volledig en helder zijn. Wij zullen u vragen stellen, zaken toetsen en grijze gebieden in kaart brengen, vóórdat we afstemmen hoe en onder welke voorwaarden de opdracht gestart wordt. Problemen en valkuilen signaleren we liever in een vroeg stadium, zodat we de kans op verrassingen minimaliseren.

Ontzorgen

Als u externen inhuurt verwacht u dat deze zorgen bij u wegnemen, in plaats van ze te veroorzaken. U zit immers niet te wachten op extra werk. Zo denken wij er ook over. Wat ons betreft schetst u de kaders en onze bevoegdheden, vervolgens opereren wij zelfstandig binnen deze grenzen. Natuurlijk is er periodiek overleg, zodat u op de hoogte bent en grip houdt op de opdracht die wij uitvoeren.

No-nonsens

Onze consultants zijn mensen met een specialisme. Daarom weten wij waar we het over hebben. Dankzij uitgebreide vakkennis kennen we de mogelijkheden en onmogelijkheden, we verkopen liever geen praatjes. Wij houden van een pragmatische aanpak, zonder kort door de bocht te gaan. Scherp en snel handelend als de situatie dat vereist, maar altijd met de juiste balans tussen geduld, zorgvuldigheid en initiatief.

Toewijding en inzet

Wij doen graag wat we beloven. Wij denken dat dit vooral kan als onze inzet niet verstoord wordt door andere belangen. Daarom zetten onze consultants zich bij voorkeur full-time voor u in, zodat er één belang gediend wordt: uw project. Wij zijn pas klaar als de afspraken zijn nagekomen. Natuurlijk komt het soms voor dat projectprioriteiten veranderen door externe factoren. In dat geval zullen we in overleg met u de projectkaders aanscherpen.

Focus op resultaat

Wanneer wij onze opdrachten uitvoeren, houden we het beoogde einddoel scherp in de gaten. Het is onze uitdaging om deze doelen conform afspraken te halen. Regelmatig toetsen we of de uitgangspunten nog gelden, of dat er inmiddels veranderingen zijn opgetreden die invloed hebben op het traject. Ook als deze veranderingen binnen uw eigen organisatie zijn ontstaan. Het behalen van úw resultaat beschouwen wij als ons eigen succes.Zorgvuldigheid vinden we belangrijk. We geven graag gas als het moet, maar trappen op de rem als dat noodzakelijk is. Wij handelen pragmatisch, maar wel met oog voor de organisatie.

Over DCG

DCG is een netwerkorganisatie van gespecialiseerde professionals met passie voor hun vak, opdracht en klant. Wij leveren een doorslaggevende bijdrage aan het realiseren van uw bedrijfsdoelen. Onze focus is gericht op resultaat. Uw resultaat.

 • De mensen van DCG

  Bij DCG werken profesionals die naast kennis over hun vakgebied ook beschikken over kwaliteiten die specifiek gewenst zijn binnen uw branche. DCG-ers commiteren zich aan uw resultaat. Wij hechten veel waarde aan collegialiteit, ondanks dat onze aanwezigheid binnen uw organisatie tijdelijk is.

 • Onze principes

  Deze zijn simpel en u kunt ons daar aan houden: u gebruikt onze kennis en ervaring, niet andersom; we doen wat we beloven, we kennen de materie waarover wij adviseren; wij zijn onafhankelijk. Hier staan we voor en zo doen wij graag zaken. Zodat u ons kunt omarmen als uw business partner.

 • Organisatie en cultuur

  Er zijn genoeg bedrijven waar iemand kan werken, maar niet iedereen kan bij DCG werken. DCG kent een open cultuur waarbinnen we geen geheimen voor elkaar hebben. Onze teams zijn niet concurrerend, maar vullen elkaar aan. Wij willen vooral groeien in kwaliteit, niet zozeer in kwantiteit.

 • Werken bij DCG

  Zijn sfeer, collegialiteit en professionaliteit belangrijk voor je? Vind je samenwerken beter dan concurreren? Dan is DCG misschien iets voor jou. Neem contact op of kom eens langs. Maar lees eerst even dit, zodat je zeker weet dat je niet voor niets langskomt. Dat zou zonde zijn.

 • Be Part
  Of the Team
  Today!

Zo bereikt u ons

Wat u zakelijk van ons wil weten

Contactgegevens

Vind ons kantoor op de kaart

Google Maps

Persoonlijk contact? Kom langs!

Routebeschrijvingen